ข่าวสาร | ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลว่าวแห่งอิสาน และว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561


จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลว่าวแห่งอิสาน
และว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2561
ณ สนามกีฬาอำเภอห้วยราช (ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์)
ชม ช็อป ชิม ตลาดประชารัฐ และสินค้า OTOP
ระดับคุณภาพมากมายภายในงาน

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
- แข่งขันประกวดร้องเพลง
- แข่งขันว่าวทุกประเภท
- ชมขบวนแห่มหกรรมว่าว
- ชมการแสดงชุดห้วยราชบ้านเรา
- ประกวดธิดาว่าว
- รำวงย้อนยุค
- ชมหมู่บ้านว่าว

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 26561
- แข่งขันวิ่งว่าว (เขย) นานาชาติ
- แข่งขันแกว่งแอก
- แข่งขันร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ
- ชมการแสดงเดินแบบผ้าไหม
- ชมการแข่งขันชกมวยศึกมหกรรมงานว่าวอีสาน
- รำวงย้อนยุค
- ชมหมู่บ้านว่าว.
พบกับการแสดงบนเวทีตลอดทั้งงาน

ที่มา : ที่นี้..ห้วยราช


เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ของจังหวัด มีภูเขาไฟที่ดับแล้ว จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ภูเขาไฟพนมรุ้ง ภูเขาไฟหลุบ ภูเขาไฟอังคาร ภูเขาไฟไปรบัด ภูเขาไฟเขาคอก และภูเขาไฟกระโดง ก่อให้เกิดความหลากหลายทั้งในด้านภูมิศาสตร์ประกอบกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อนสมัยทราวดี จนเกิดเป็นวัฒนธรรมบนเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่

1. เส้นทางสายไหม โดยมีจุดเริ่มต้นจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ขึ้นไปทางเหนือในพื้นที่ 5 อำเภอ ดังนี้ อนุสาวีย์รัชการที่ 1 ศาลหลักเมืองซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่ทางทิศเหนือผ่านวัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) อำเภอบ้านด่าน ปรางค์กู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดศรีษะแรด (วัดหงส์) อำเภอพุทไธสง และศูนย์หัตกรรมพื้นบ้าน อำเภอนาโพธิ์

2. เส้นทางสายใต้ภูเขาไฟ ซึ่งจุดเริ่มต้นจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มุ่งสู่เส้นทางสายใต้ในพื้นที่ทั้งหมด 6 อำเภอ ดังนี้ อุทยานภูเขาไฟเขากระโดง อำเภอเมือง ปราสาทไปรบัด และปราสาทเมืองต่ำ อำเภอประโคนชัย พิพิธภัณฑ์บ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด วนอุทยานปราสาทพนมรุ้ง และวัดเขาอังคาร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าละหานทราย อำเภอละหานทราย และอนุสาวรีย์เราสู้ ปราสาทหนองหงส์ อำเภอโนนดินแดง

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช)

ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ติดต่อเรา

439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
044-611221
  • image
  • image
  • image